head

Program szczegółowy

Pobierz program w formacie PDF

Konferencja „Postępy onkologii gliwickiej, polskiej i światowej"
Czwartek, 26.10.2017 roku

Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 3 – Cechownia

Godzina

Sala A – Aula Drewniana

Sala B – Aula II Symultaniczna

Sala C – Aula Trójdzielna 121

Sala D – Aula Trójdzielna 123
9:00-10:30

Sesja chirurgii onkologicznej

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski

Sesja diagnostyki obrazowej
(w języku angielskim)

Prowadząca:
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

Sesja transplantologii szpiku

Prowadzący:
prof. Roman Hayek,
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

 
9:00-9:10
Leczenie oszczędzające chorych na mięsaki tkanek miękkich
dr n. med. Maciej Grajek
9:00-9:30
Multiparametric Imaging for Precision Oncology
prof. Anwar Padhani (Londyn)

 
9:00-9:30
Leczenie ostrych białaczek u dorosłych. Współczesne standardy i perspektywy terapii ukierunkowanej na cele molekularne
prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki

 

 

9:10-9:20
Rak tarczycy – optymalizacja leczenia chirurgicznego
dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka
9:30-10:00
Clinical PET/MR Imaging in Oncology: experience of the Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris
Prof. Aurélie Kas
9:30-10:00
Treatment of plasma cell myeloma. State of the art
prof. Roman Hayek (Ostrawa)
 

 

 

 

9:20-9:30
Zabiegi małoinwazyjne w chirurgii onkologicznej narządów jamy brzusznej.
dr n. med. Marcin Zeman
10:00-10:30
Spectral imaging experiences and expectations in oncology
dr Daniela Münzel (München)

10:00-10:30
Chemioterapia, immunoterapia i radioterapia we współczesnych standardach postępowania u chorych na chłoniaka Hodgkina
dr hab. n. med. Anna Czyż

 

9:30-9:40
Mikrochirurgiczne techniki rekonstrukcyjne w leczeniu chorych na raka piersi
dr n. med. Mirosław Dobrut
9:40-9:50
Chirurgia rekonstrukcyjna ubytków poresekcyjnych regionu głowy i szyi u dzieci
dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk
9:50-10:20
Microsurgical approaches to lymphedema
prof. David Chang (Chicago)
10:20-10:30
Chirurgia rekonstrukcyjna jako element skojarzonego leczenia chorych na nowotwory różnych regionów anatomicznych
prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski
10:30-11:00 Przerwa
11:00-13:00

Sala A – Aula Drewniana

Sala B – Aula II Symultaniczna

Sesja Plenarna

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Radiologia interwencyjna

Prowadząca:
dr n. med. Justyna Rembak-Szynkiewicz

11:00-11:25
Przywitanie Gości
Kalendarium historii Gliwickiej Onkologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

11:25-11.45
Wystąpienia oficjalne

11:45-12:15
Odznaczenia i nagrody

12:15-13.00
Wykład jubileuszowy prof. Mieczysława Chorążego "Korzenie gliwickiej onkologii: ludzie, fakty, wspomnienia"
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży

11:00-11:30
Immunmodulation and Radioembolization
prof. dr hab. n. med. Maciej Pech (Magdeburg)


11:30-12:00
Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu wczesnych udarów niedokrwiennych
prof. dr hab. n. med. Jan Baron


12:00-12:40
Zabiegi radiologii interwencyjnej u pacjentów z chorobą nowotworową
dr n. med. Mirosław L. Nowicki

13:00-14:30

13.00-13.40

Sesja firmy ELEKTA
Elekta Unity: The MR-Linac at the Royal Marsden
dr Ian Hanson

Obiad

14:30-16:00  

Sala A – Aula Drewniana

Sala B – Aula II Symultaniczna

Sala C – Aula Trójdzielna 121

Sala D – Aula Trójdzielna 123

Sesja onkologii klinicznej

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Piotr J. Wysocki,
prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński

Sesja patologii nowotworów

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange,
dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek, prof. nadzw.,
prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

Sesja medycyna nuklearna i endokrynologia w onkologii:
Od obrazowania molekularnego do terapii celowanej

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

Sesja diagnostyki laboratoryjnej w onkologii

Wykorzystanie biochemii klinicznej w monitorowaniu toksyczności leczenia onkologicznego
Prowadzący: dr hab. Marek Jurkowski, prof. nadzw.                                       
14:30-15:00
Nowości w leczeniu systemowym chorych na uogólnionego raka piersi
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
14:30-14:50
Kamienie milowe diagnostyki patomorfologicznej guzów tarczycy
prof. dr hab. n. med.Dariusz Lange
14:30-15:00
O co onkolog może pytać endokrynologa – od nowotworów gruczołów dokrewnych do powikłań terapii onkologicznej
dr hab. n. med. Agata Bałdys-Waligórska
14:30-15:00
Troponina T – marker kardiotoksyczności u pacjentów onkologicznych
dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
15:00-15:30
Postępy w leczeniu systemowym chorych na czerniaka
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
14:50-15:10
Nowości w diagnostyce i klasyfikacji nowotworów układu chłonnego.
dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek, prof. nadzw.
15:00-15:30
Obrazowanie molekularne: co medycyna nuklearna, ponad FDG, może dać onkologowi?
prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
15:00-15:30
NGAL – potencjalny marker wczesnego uszkodzenia nerek u chorych leczonych z powodu nowotworu złośliwego
dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
15:30-16:00
Immunoterapia chorych na raka płuca
prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
15:10-15:30
Polipy ząbkowane – etiologia, typy, rokowanie
dr hab. n. med. Maciej Kajor
15:30-16:00
Rak rdzeniasty tarczycy: od genotypu do terapii celowanej
prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb
15:30-16:00
Rutynowa diagnostyka hematologiczna oraz zaawansowane metody badawcze w onkologii
dr n. med.  Ewa Czernik,
dr n. med. Radosław Sychowski
15:30-16:00
Czego jeszcze nie wiemy o mięsakach
prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś
16:00-16:30 Przerwa
16:30-18:00

Sala A – Aula Drewniana

Sala B – Aula II Symultaniczna

Sala C – Aula Trójdzielna 121

 

Sesja diagnostyki laboratoryjnej

Prowadząca:
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Sesja fizyki medycznej

Prowadzący:
prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek

Sesja biologii molekularnej

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak

16:30-17:00
Klasyczne markery nowotworowe – wczoraj i dziś
prof. Jan Kanty Kulpa
16:30-16:50
Rozwój fizyki medycznej w Instytucie Onkologii w Gliwicach w drugiej połowie XX wieku
dr n. fiz. Włodzimierz Łobodziec
16:30-16:45
Czynniki remodelujące chromatynę i ich rola w procesie nowotworzenia
prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki
17:00-17:30
Choroby metaboliczne a nowotwory złośliwe
prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
16:50-17:10
Wyzwania dla fizyków medycznych. Teraz i w przyszłości
prof. dr hab. n. med. Julian Malicki
16:45-17:00
Genetyczna regulacja przebiegu choroby nowotworowej krtani
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
17:30-18:00
Markery w ocenie rokowania chorych na nowotwory głowy i szyi
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak
17:10-17:30
Radioterapia ołówkową wiązką protonową – wyzwanie dla fizyka medycznego
prof. dr hab. Paweł Olko
17:00-17:15
Macierzyste komórki nowotworowe – salinomycyna jako przykład terapii celowanej
prof. dr hab. n. med. Marek Łos
17:30-17:50
Techniki radioterapii A.D. 2017 w IO w Gliwicach
prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek
17:15-17:30
Analiza statystycznych danych sekwencjonowania genomowego nowotworów
prof. dr hab. n. med. Andrzej Polański
17:30-17:55
70 lat badań nad biologią nowotworów w Gliwicach – próba podsumowania
prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak

 

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
Piątek, 27.10.2017 roku
Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 3 – Cechownia

Godzina

Sala A – Aula Drewniana

Sala B – Aula II Symultaniczna

Sala C – Aula Trójdzielna 121

Sala D – Aula Trójdzielna 123

9:00-10:30

Radioterapia raka płuc

Prowadzący:
dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko, prof. nadzw.,
prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński

Radioterapia OUN

Prowadzący:
dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. nadzw.,
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Radioterapia przewodu pokarmowego

Prowadzący:
dr hab. n. med. Jerzy Wydmański, prof. nadzw.

Sesja diagnostyki laboratoryjnej w onkologii

Medycyna laboratoryjna w onkohematologii
Prowadząca: dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś, prof. nadzw.
9:00-9:20
Standardy i nowości w radioterapii i radio-chemioterapii chorych na raka płuca
dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko, prof. nadzw.
9:00-9:18
Aktualne rekomendacje w zakresie leczenia chorych na glejaki II˚ i III˚ wg WHO
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
9:00-9:30
Radykalna radiochemioterapia u chorych na nieresekcyjnego raka żołądka
dr hab. n. med. Jerzy Wydmański, prof. nadzw.
9:00-9:30
Monitorowanie choroby resztkowej u chorych na ostre białaczki
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
9:20-9:40
Współpraca torakochirurga i radioterapeuty w leczeniu chorych na raka płuca
prof. dr hab. n. med. Marcin Zieliński
9:18-9:36
Współpraca neurochirurga i radioterapeuty w zakresie leczenia nowotworów mózgu u dzieci – punkt widzenia neurochirurga
prof. dr hab. n. med. Marek Mandera
9:30-9:50
Ocena skuteczności i tolerancji jenoczasowej hiperfrakcjonowanej radiochemioterapii przedoperacyjnej u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy
dr n. med. Adam Idasiak
9:30-10:00
Układ zgodności tkankowej i podstawy doboru dawcy komórek krwiotwórczych
prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz
9:40-10:00
Radioterapia stereotaktyczna w leczeniu chorych na raka płuca
dr n. med. Krzysztof Konopa
9:36-9:54
Współpraca neurochirurga i radioterapeuty w zakresie leczenia nowotworów mózgu u dzieci - punkt widzenia radioterapeuty
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 
9:50-10:10
Czy uważna obserwacja bez chirurgii powinna być rutynowym postępowaniem u chorych z całkowitą regresją raka odbytnicy po przedoperacyjnej radioterapii?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
10:00-10:30
D-dimery w chorobach onkologicznych
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
10:00-10:20
Radio-chemioterapia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca: praktyka kliniczna i projekty badawcze Onkologii Gliwickiej
prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
9:54-10:12
Radiochirurgia stereotaktyczna przerzutów do mózgu - postępowanie z chorymi z mnogimi przerzutami do mózgu i napromienianymi powtórnie w kontekście aktualnych rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Neuroonkologii (EANO)
dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. nadzw.
10:12-10:20
Powtórna radioterapia stereotaktyczna przerzutów do mózgowia z wykorzystaniem systemu CyberKnife
dr n. med. Magdalena Stankiewicz
10:10-10:20
Wpływ leczenia neoadjuwantowego w raku odbytnicy na częstość występowania powikłań pooperacyjnych z uwzględnieniem stosowania protekcji szwów mechanicznych
lek. Tomasz Kondraciuk
10:20-10:30
Badanie prospektywne miejsca nawrotu choroby w stosunku do obszarów tarczowych wyznaczonych na podstawie MRI i dtpFET-PET w radioterapii pierwotnego glejaka wielopostaciowego
dr n. med. Maciej Harat
10:20-10:30
Porównanie przedoperacyjnej radioterapii hyperfrakcjonowanej vs. hypofrakcjonowanej u chorych na raka odbytnicy – ocena histopatologiczna guza i tkanek zdrowych
dr n. med. Iwona Wziętek
10:30-11:00 Przerwa
11:00-13:00

Sala A – Aula Drewniana

Sesja plenarna

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski

11:00-11:20
Overall and GTV subvolumes TCP estimation with inhomogenous dose distribution in 3D-IMRT for head and neck cancer
prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
11:20-11:50
Stereotactic Radiosurgery for multiple brain metastases
prof. Jean Bourhis (Lozanna)
11:50-12:05
Initiating a clinical MRI-guided Radiotherapy program: first year experience at VUmc
dr Frank Lagerwaard
12:05-12:20
Practical implementation of MRI-guided adaptive Radiotherapy for pancreatic SBRT
dr Anna Bruynzeel
12:20-12:50
Polscy następcy MSC w radioonkologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
13:00-14:00

13:00-13:40
Sesja firmy Varian

13:00-13:20
HyperArc - nowy algorytm planowania SRS. Porównanie rozkładów dawek: HA/VMAT/CK
prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek

13:20-13:40
Halcyon – nowy akcelerator Varian Medical Systems
dr n. med. Marcin Litoborski

Obiad
14:00-15:30

Sala A – Aula Drewniana

Sala B – Aula II Symultaniczna

Sala C – Aula Trójdzielna 121

Sala D – Aula Trójdzielna 123

Radioterapia raka stercza

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk,
prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

Radioterapia nowotworów głowy i szyi

Prowadzący:
dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

Radioterapia ginekologiczna

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski

Sesja diagnostyki laboratoryjnej w onkologii

Diagnostyka laboratoryjna w postępowaniu onkologicznym
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa
 
14:00-14:15
Brachyterapia LDR raka gruczołu krokowego – doświadczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii
dr n. med. Wojciech Burchardt
14:00-14:20
Update of the meta-analysis of chemiotherapy in head and neck cancer (MACH-NC)
prof. Jean Bourhis
14:00-14:30
Perspektywy radioterapii protonowej w leczeniu nowotworów ginekologicznych
prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
14:00-14:20
Diagnostyka i leczenie chorych na EBV-zależnego raka gardła górnego
dr hab. n. med. Andrzej Wygoda
14:15-14:30
Ocena jakości życia (QOL) u chorych z rakiem gruczołu krokowego po radioterapii: doświadczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii
prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
14:20-14:40
Perspektywy immunoterapii w leczeniu skojarzonym chorych na raka regionu głowy i szyi
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
14:30-15:00
Wpływ badania PET na strategię leczenia chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
prof. dr hab. n. med. Andrzej Roszak
14:20-14:50
Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w leczeniu i monitorowaniu raka piersi
dr n. med. Michał Jarząb
14:30-14:45
Odczyny popromienne w radioterapii chorych na raka gruczołu krokowego
dr hab. n. med. Wojciech Majewski, prof. nadzw.
14:40-15:00
Histopatologia HPV – zależnego raka ustnej części gardła
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski
15:00-15:30
Brachyterapia IGRT we wskazaniach ginekologicznych
dr n. med. Sylwia Kellas-Ślęczka
14:50-15:10
Potencjalne markery diagnostyczne, predykcyjne i prognostyczne w nowotworach narządu rodnego
dr n. med. Marta Biedka

14:45-14:53
Radioterapia stereotaktyczna CyberKnife (CKRS) chorych na raka gruczołu krokowego z pojedynczymi przerzutami do węzłów chłonnych lub kości
dr n. med. Aleksandra Napieralska

15:00-15:20
Pozakomórkowy, krążący DNA wirusa HPV jako biomarker skuteczności leczenia chorych na HPV zależnego raka gardła środkowego
dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
15:10-15:30
Diagnostyka laboratoryjna w postępowaniu onkologicznym u chorych na raka płuca
dr n. med. Ewa Wójcik
 
 

14:53-15:01
Radioterapia kierowana obrazem u chorych na raka gruczołu krokowego wczoraj i dziś – doświadczenia własne
dr n. med. Dawid Bodusz

     
 

15:01-15:09
Radioablacja chorych na raka stercza przy użyciu CyberKnife
prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk

     
 

15:09-15:17
Ocena odczynu popromiennego (OOP) u leczonych napromienianiem chorych na raka stercza w zależności od zastosowanej metody napromieniania: konformalnej 3D, IMRT, IGRT i V-MAT
dr n. med. Róża Poźniak-Balicka

     
15:30-16:00 Przerwa
16:00-17:30

Sala A – Aula Drewniana

Sala B – Aula II Symultaniczna

Sala C – Aula Trójdzielna 121

Sala D – Aula Trójdzielna 123

Brachyterapia

Prowadzący:
dr n. med. Tomasz Filipowski

Radioterapia raka piersi

Prowadząca:
dr n. med. Dorota Gabryś

Radioterapia jako część onkologii i systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Prowadzący: dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Sesja diagnostyki laboratoryjnej w onkologii

Problem zakażeń w onkologii
Prowadzący: dr hab. n. med. Anna Mertas
16:00-16:15
Wartość brachyterapii dojamowej i dojamowo-sródtkankowej w leczeniu stanów przedrakowych pochwy, raka szyjki macicy i wznów w tym obszarze
dr n. med. Agnieszka Żółciak-Siwińska
16:00-16:25
Zalecenia ESTRO dla konturowania obszarów tarczowych w leczeniu wczesnego raka piersi
dr n. med. Dorota Gabryś
16:00-16:20
Punkt widzenia Konsultanta Krajowego do Spraw Radioterapii Onkologicznej
dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko, prof. nadzw.
16:00-16:30
Zakażenia krwi — diagnostyka mikrobiologiczna w praktyce klinicznej
dr hab. n. med. Marta Wróblewska
16:15-16:30
Przyspieszone częściowe napromienianie piersi z wykorzystaniem techniki wielodrenowej
dr n. med. Sylwia Kellas-Ślęczka
16:25-16:50
APBI - kiedy, u kogo i jak?
dr n. med. Anna Kulik
16:20-16:40
Punkt widzenia Prezesa Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
16:30-17:00
Etiologia i diagnostyka zakażeń grzybiczych w onkologii
mgr Elżbieta Ochman
16:30-16:45
Wyniki leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych w schemacie terapii skojarzonej 37,5 Gy w teleterapii i boost 15 Gy z brachyterapii HDR w Białostockim Centrum Onkologii
lek. Dorota Kazberuk
16:50-17:15
Rekonstrukcja piersi – czyli pooperacyjny problem radioterapeuty
dr n. med. Elżbieta Nowicka
16:40-17:00
Punkt widzenia Prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
17:00-17:30
Diagnostyka mikrobiologiczna pacjentów po przeszczepach allogenicznych
mgr Katarzyna Bojarska
 
16:45-17:00
Ocena skuteczności paliatywnej brachyterapii HDR u pacjentów z rakiem przełyku leczonych w Welkopolskim Centrum Onkologii
lek. Artur Chyrek
17:15-17:25
Ocena tolerancji i skuteczności radioterapii śródoperacyjnej u chorych na wczesnego raka piersi na podstawie 10 letnich obserwacji
dr hab. n. med. Jerzy Wydmański, prof. nadzw.
 
17.00-17.30
Punkt widzenia Prezesa Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
17:00-17:20
Brachyterapia kontaktowa skóry
dr n. med. Piotr Wojcieszek
17:30-18:30
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
Piątek, 27.10.2017 roku

Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 3 – Cechownia

19:00-23:00
Spotkanie towarzyskie
Restauracja Chata Polaka
ul. Kozielska 297
Gliwice 44-100
 

Organizator:

Via Medica

Organizator merytoryczny:

COI Gliwice
PTDL

Patronat medialny:

Onkoedu
OPM
Via Medica

Partner:

ikamed

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl