head

Zgłaszanie prac

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

Informacje ogólne
Uczestnicy VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 31 sierpnia 2017 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej zjazdu zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 15 września 2017 roku.

Kategorie tematyczne streszczeń
Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

 1. Rak piersi
 2. Nowotwory płuca i opłucnej
 3. Nowotwory układu moczowo-płciowego
 4. Nowotwory układu pokarmowego
 5. Nowotwory kobiecego układu płciowego
 6. Raki i czerniaki skóry, mięsaki
 7. Nowotwory głowy i szyi
 8. Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego
 9. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 10. Nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego
 11. Planowanie radioterapii
 12. Radioterapia paliatywna

Układ streszczenia
Prace, przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

 1. Nagłówek
 2. Wstęp
 3. Cel
 4. Materiał i metody
 5. Wyniki
 6. Wnioski
 7. Słowa kluczowe

Nagłówek powinien zawierać tytuł streszczenia, nazwiska i pierwsze litery imion autorów oraz ich afiliacje z podkreśleniem osoby prezentującej pracę. Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej zostaną opublikowane w suplemencie czasopisma „Oncology in Clinical Practice”.

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.

Pracę można zgłosić jedynie poprzez stronę internetową: www.ptro.viamedica.pl

 

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Katowickiego Oddziału PTDL

Postępy medycyny laboratoryjnej — diagnostyka laboratoryjna w onkologii

Informacje ogólne
Uczestnicy VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 31 sierpnia 2017 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej zjazdu zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 15 września 2017 roku.

Układ streszczenia
Prace, przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

 1. Nagłówek
 2. Wstęp
 3. Cel
 4. Materiał i metody
 5. Wyniki
 6. Wnioski
 7. Słowa kluczowe

Nagłówek powinien zawierać tytuł streszczenia, nazwiska i pierwsze litery imion autorów oraz ich afiliacje z podkreśleniem osoby prezentującej pracę. Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów.

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Pracę można zgłosić jedynie poprzez stronę internetową: www.ptro.viamedica.pl

 

 

Organizator:

Via Medica

Organizator merytoryczny:

COI Gliwice
PTDL

Patronat medialny:

Onkoedu
OPM
Via Medica

Partner:

ikamed

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl