head

PROGRAM MERYTORYCZNY


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 18 października 2019 roku
10.05Otwarcie Zjazdu
10.05–11.10
Brachyterapia
Przewodniczący: dr n. med. Wojciech Burchardt, dr n. med. Marcin Hetnał
  10.05–10.20Brachyterapia przerzutów do wątroby pod kontrolą ciągłego obrazowania fluoroskopowego CT
  dr n. med. Paweł Cisek
  10.20–10.35Brachyterapia ogniskowa raka stercza — od pomysłu do realizacji
  dr n. med. Mateusz Dąbkowski
  10.35–10.50W poszukiwaniu optymalnej dawki w leczeniu raka podstawnokomórkowego skóry
  lek. Artur Chyrek
  10.50–11.05Brachyterapia nowotworów głowy i szyi — współpraca chirurga i onkologa radioterapeuty
  lek. Marta Urbańska-Gąsiorowska
  11.05–11.10Dyskusja
  11.10–12.20
  Rak piersi
  Przewodniczący: dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw., dr hab. n. med. Ewa Sierko
   11.10–11.30Biologia molekularna a radioterapia u chorych na raka piersi
   dr hab. n. med. Ewa Sierko
   11.30–11.50Nowe wskazania do radioterapii uzupełniającej u chorych na raka piersi
   dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.
   11.50–12.10Kontrowersje dotyczące radioterapii po rekonstrukcji piersi
   dr n. med. Joanna Socha
   12.10–12.20Dyskusja
   12.20–12.30Przerwa na kawę
   12.30–13.40
   Rak płuca
   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
    12.30–12.50Nowości w zakresie radioterapii stereotaktycznej wczesnego niedrobnokomórkowego raka płuca
    dr n. med. Krzysztof Konopa
    12.50–13.10Profilaktyczne napromienianie mózgu u chorych na drobnokomórkowego raka płuca — dla kogo, kiedy i jak?
    prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
    13.10–13.30Wykład pod patronatem firmy Astra Zeneca. Standardy i nowości w zakresie radiochemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania
    prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
    13.30–13.40Dyskusja
    13.40–14.15Lunch
    14.15–15.40
    Nowotwory regionu głowy i szyi
    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
     14.15–14.35Całkowity czas leczenia skojarzonego jako czynnik wpływający na skuteczność chirurgii i radioterapii ± chemioterapii chorych na raka jamy ustnej
     dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
     14.35–14.55Radioterapia adaptacyjna u chorych na raka głowy i szyi
     dr n. med. Dorota Kiprian
     14.55–15.15Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w leczeniu chorych na raka głowy i szyi
     dr n. med. Paweł Polanowski
     15.15–15.30Wykład sponsorowany firmy BMS. Immunoterapia — nowa opcja terapeutyczna u chorych na nowotwory głowy i szyi
     prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
     15.30–15.40Dyskusja
     15.40–17.00
     Rak stercza
     Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
      15.40–16.00Jak uzyskać najwyższy współczynnik terapeutyczny w radioterapii raka stercza?
      prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
      16.00–16.15Leczenie wznowy po radioterapii raka prostaty — brachyterapia ratunkowa
      dr n. med. Piotr Wojcieszek
      16.15–16.30Powtórna radioterapia ratująca po niepowodzeniu teleradioterapii
      prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk
      16.30–16.50Przerzutowy rak stercza: gdzie jest miejsce dla radioterapii w 2019/2020 roku?
      prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
      16.50–17.00Dyskusja
      17.00–17.10Przerwa na kawę
      17.10–18.20
      Radioterapia stereotaktyczna
      Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk, dr n. med. Łukasz Kuncman, dr n. med. Maciej Harat
       17.10–17.30Nowe wyzwania radioterapii stereotaktycznej OUN — radioterapia loży po resekcji przerzutu, frakcjonowana stereotaktyczna radioterapia
       dr n. med. Maciej Harat
       17.30–17.50Choroba oligometastatyczna, oligoprogresja — rola radioterapii stereotaktycznej
       dr n. med. Łukasz Kuncman
       17.50–18.10Radioterapia stereotaktyczna przerzutowych i pierwotnych guzów wątroby
       prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk
       18.10–18.20Dyskusja
       18.20–18.35Wykład pod patronatem firmy Varian. Zastosowanie techniki HyperArc do napromieniania stereotaktycznego zmian nowotworowych w mózgu
       dr n. med. Dorota Kiprian
       18.35–18.50Radioterapia stereotaktyczna — co nas czeka 2025 roku?
       prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
       18.50–19.50Walne zgromaczenie członków PTRO
       20.00Kolacja
       Sobota, 19 października 2019 roku
       08.30–10.00
       Prace zgłoszone
       Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
        08.30–08.38Wpływ czasu leczenia na skuteczność pooperacyjnej radioterapii chorych na raka jamy ustnej
        dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
        08.38–08.46Napromienianie całego ciała techniką VMAT
        Anna Zygmuntowicz-Piętka
        08.46–08.54Ocena parametrów żywieniowych u chorych na nowotwory głowy i szyi w trakcie leczenia onkologicznego
        Anna Kotylak
        08.54–09.02Chłoniaki współistniejące z ciążą — od przeszłości do teraźniejszości
        lek. Elżbieta Lampka
        09.02–09.10Zmiany najczęstszych molekularnych czynników rokowniczych glejaków w praktyce klinicznej
        dr n. med. Maciej Blok
        09.10–09.18Zależność między parametrami rozkładu dawki ,a wynikami klinicznymi na podstawie analizy obrazów PET z zastosowaniem fluoroetylotyrozyny u chorych na glejaka wielopostaciowego
        dr n. med. Maciej Harat
        09.18–09.26Radioterapia skojarzona z hipertermią w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego czerniaka: doświadczenia jednego ośrodka
        dr n. med. Mateusz Spałek
        09.26–09.34Zastosowanie radiochirurgii Gamma Knife w napromienianiu przerzutów do pnia mózgu
        dr n. med. Sebastian Dzierzęcki, dr n. med. Dorota Kiprian
        09.34–09.42Zastosowanie radiochirurgii Gamma Knife w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego
        dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. nadzw.
        09.42–09.50Zastosowanie radiochirurgii stereotaktycznej Gamma Knife w leczeniu drżenia samoistnego oraz drżennej postaci choroby Parkinsona
        dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. nadzw.
        09.50–10.00Zastosowanie radiochirurgii stereotaktycznej Gamma Knife w leczeniu guzów okolicy zatoki jamistej
        dr n. med. Sebastian Dzierzęcki
        10.00–11.10
        Nowotwory układu pokarmowego
        Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
         10.00–10.20Nowe trendy w radioterapii chorych na raka trzustki
         dr n. med. Zuzanna Guzel
         10.20–10.40Rola brachyterapii u starszych chorych na raka odbytnicy
         dr hab. n. med. Agnieszka Żółciak
         10.40–11.00Rola MR w planowaniu napromieniania przedoperacyjnego u chorych na raka odbytnicy
         lek. Anna Hołdakowska
         11.00–11.10Dyskusja
         11.10–11.40Wykład sponsorowany firmy Elekta. How to demostrate clinical effectiveness of innovations in radiation therapy?
         Lenny H.M. Verkooijen MD PhD
         11.40–12.50
         Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka, prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
          11.40–12.00Jak zapobiegać pogorszeniu funkcji neuropoznawczych po radioterapii mózgu?
          dr n. med. Katarzyna Komosińska
          12.00–12.20Radioterapia przerzutów do mózgu w dobie rozwoju leczenia celowanego molekularnie i immunoterapii — nowe wyzwanie
          prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
          12.20–12.40Glejaki WHO G II vs WHO G III — co je odróżnia z punktu widzenia radioterapeuty?
          prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
          12.40–12.50Dyskusja
          12.50–13.10Przerwa na kawę
          13.10–14.00
          Sztuczna inteligencja w onkologii
          Przewodniczący: dr hab. n. med. Wojciech Fendler, prof. nadzw.
           13.10–13.30Metody automatycznej segmentacji guzów mózgu w obrazach rezonansu magnetycznego
           dr inż. Franciszek Binczyk
           13.30–13.50Nauczanie głębokie jako technika zwiększania skuteczności biomarkerów molekularnych
           lek. Konrad Stawiski
           13.50–14.00Dyskusja
           14.00–14.20Przerwa
           14.20–15.30
           Chłoniaki/białaczki
           Przewodniczący: dr hab. n. med. Renata Zaucha, prof. nadzw.
            14.20–14.40Chłoniak Hodgkina — miejsce radioterapii w leczeniu pierwszej linii, w przypadkach opornych i w nawrotach
            lek. Ewelina Łata-Woźniak
            14.40–15.00Rola radioterapii w leczeniu indolentnych chłoniaków pozawęzłowych
            dr hab. n. med. Ewa Sierko
            15.00–15.20Trudne sytuacje kliniczne w hematoonkologii: solitary plasmocytoma, chłoniak z komórek NK/T, chłoniaki związane z implantami piersi
            dr n. med. Anna Kowalczyk
            15.20–15.30Dyskusja
            15.30Zakończenie Zjazdu
            15.40Lunch
            Piątek, 18 października 2019 roku
            10.05
            Otwarcie Zjazdu
            10.05–11.10
            Brachyterapia
            Przewodniczący: dr n. med. Wojciech Burchardt, dr n. med. Marcin Hetnał
             10.05–10.20
             Brachyterapia przerzutów do wątroby pod kontrolą ciągłego obrazowania fluoroskopowego CT
             dr n. med. Paweł Cisek
             10.20–10.35
             Brachyterapia ogniskowa raka stercza — od pomysłu do realizacji
             dr n. med. Mateusz Dąbkowski
             10.35–10.50
             W poszukiwaniu optymalnej dawki w leczeniu raka podstawnokomórkowego skóry
             lek. Artur Chyrek
             10.50–11.05
             Brachyterapia nowotworów głowy i szyi — współpraca chirurga i onkologa radioterapeuty
             lek. Marta Urbańska-Gąsiorowska
             11.05–11.10
             Dyskusja
             11.10–12.20
             Rak piersi
             Przewodniczący: dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw., dr hab. n. med. Ewa Sierko
              11.10–11.30
              Biologia molekularna a radioterapia u chorych na raka piersi
              dr hab. n. med. Ewa Sierko
              11.30–11.50
              Nowe wskazania do radioterapii uzupełniającej u chorych na raka piersi
              dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.
              11.50–12.10
              Kontrowersje dotyczące radioterapii po rekonstrukcji piersi
              dr n. med. Joanna Socha
              12.10–12.20
              Dyskusja
              12.20–12.30
              Przerwa na kawę
              12.30–13.40
              Rak płuca
              Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
               12.30–12.50
               Nowości w zakresie radioterapii stereotaktycznej wczesnego niedrobnokomórkowego raka płuca
               dr n. med. Krzysztof Konopa
               12.50–13.10
               Profilaktyczne napromienianie mózgu u chorych na drobnokomórkowego raka płuca — dla kogo, kiedy i jak?
               prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
               13.10–13.30
               Wykład pod patronatem firmy Astra Zeneca. Standardy i nowości w zakresie radiochemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania
               prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
               13.30–13.40
               Dyskusja
               13.40–14.15
               Lunch
               14.15–15.40
               Nowotwory regionu głowy i szyi
               Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
                14.15–14.35
                Całkowity czas leczenia skojarzonego jako czynnik wpływający na skuteczność chirurgii i radioterapii ± chemioterapii chorych na raka jamy ustnej
                dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
                14.35–14.55
                Radioterapia adaptacyjna u chorych na raka głowy i szyi
                dr n. med. Dorota Kiprian
                14.55–15.15
                Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w leczeniu chorych na raka głowy i szyi
                dr n. med. Paweł Polanowski
                15.15–15.30
                Wykład sponsorowany firmy BMS. Immunoterapia — nowa opcja terapeutyczna u chorych na nowotwory głowy i szyi
                prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
                15.30–15.40
                Dyskusja
                15.40–17.00
                Rak stercza
                Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
                 15.40–16.00
                 Jak uzyskać najwyższy współczynnik terapeutyczny w radioterapii raka stercza?
                 prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
                 16.00–16.15
                 Leczenie wznowy po radioterapii raka prostaty — brachyterapia ratunkowa
                 dr n. med. Piotr Wojcieszek
                 16.15–16.30
                 Powtórna radioterapia ratująca po niepowodzeniu teleradioterapii
                 prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk
                 16.30–16.50
                 Przerzutowy rak stercza: gdzie jest miejsce dla radioterapii w 2019/2020 roku?
                 prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
                 16.50–17.00
                 Dyskusja
                 17.00–17.10
                 Przerwa na kawę
                 17.10–18.20
                 Radioterapia stereotaktyczna
                 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk, dr n. med. Łukasz Kuncman, dr n. med. Maciej Harat
                  17.10–17.30
                  Nowe wyzwania radioterapii stereotaktycznej OUN — radioterapia loży po resekcji przerzutu, frakcjonowana stereotaktyczna radioterapia
                  dr n. med. Maciej Harat
                  17.30–17.50
                  Choroba oligometastatyczna, oligoprogresja — rola radioterapii stereotaktycznej
                  dr n. med. Łukasz Kuncman
                  17.50–18.10
                  Radioterapia stereotaktyczna przerzutowych i pierwotnych guzów wątroby
                  prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk
                  18.10–18.20
                  Dyskusja
                  18.20–18.35
                  Wykład pod patronatem firmy Varian. Zastosowanie techniki HyperArc do napromieniania stereotaktycznego zmian nowotworowych w mózgu
                  dr n. med. Dorota Kiprian
                  18.35–18.50
                  Radioterapia stereotaktyczna — co nas czeka 2025 roku?
                  prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
                  18.50–19.50
                  Walne zgromaczenie członków PTRO
                  20.00
                  Kolacja
                  Sobota, 19 października 2019 roku
                  08.30–10.00
                  Prace zgłoszone
                  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
                   08.30–08.38
                   Wpływ czasu leczenia na skuteczność pooperacyjnej radioterapii chorych na raka jamy ustnej
                   dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
                   08.38–08.46
                   Napromienianie całego ciała techniką VMAT
                   Anna Zygmuntowicz-Piętka
                   08.46–08.54
                   Ocena parametrów żywieniowych u chorych na nowotwory głowy i szyi w trakcie leczenia onkologicznego
                   Anna Kotylak
                   08.54–09.02
                   Chłoniaki współistniejące z ciążą — od przeszłości do teraźniejszości
                   lek. Elżbieta Lampka
                   09.02–09.10
                   Zmiany najczęstszych molekularnych czynników rokowniczych glejaków w praktyce klinicznej
                   dr n. med. Maciej Blok
                   09.10–09.18
                   Zależność między parametrami rozkładu dawki ,a wynikami klinicznymi na podstawie analizy obrazów PET z zastosowaniem fluoroetylotyrozyny u chorych na glejaka wielopostaciowego
                   dr n. med. Maciej Harat
                   09.18–09.26
                   Radioterapia skojarzona z hipertermią w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego czerniaka: doświadczenia jednego ośrodka
                   dr n. med. Mateusz Spałek
                   09.26–09.34
                   Zastosowanie radiochirurgii Gamma Knife w napromienianiu przerzutów do pnia mózgu
                   dr n. med. Sebastian Dzierzęcki, dr n. med. Dorota Kiprian
                   09.34–09.42
                   Zastosowanie radiochirurgii Gamma Knife w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego
                   dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. nadzw.
                   09.42–09.50
                   Zastosowanie radiochirurgii stereotaktycznej Gamma Knife w leczeniu drżenia samoistnego oraz drżennej postaci choroby Parkinsona
                   dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. nadzw.
                   09.50–10.00
                   Zastosowanie radiochirurgii stereotaktycznej Gamma Knife w leczeniu guzów okolicy zatoki jamistej
                   dr n. med. Sebastian Dzierzęcki
                   10.00–11.10
                   Nowotwory układu pokarmowego
                   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
                    10.00–10.20
                    Nowe trendy w radioterapii chorych na raka trzustki
                    dr n. med. Zuzanna Guzel
                    10.20–10.40
                    Rola brachyterapii u starszych chorych na raka odbytnicy
                    dr hab. n. med. Agnieszka Żółciak
                    10.40–11.00
                    Rola MR w planowaniu napromieniania przedoperacyjnego u chorych na raka odbytnicy
                    lek. Anna Hołdakowska
                    11.00–11.10
                    Dyskusja
                    11.10–11.40
                    Wykład sponsorowany firmy Elekta. How to demostrate clinical effectiveness of innovations in radiation therapy?
                    Lenny H.M. Verkooijen MD PhD
                    11.40–12.50
                    Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
                    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka, prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
                     11.40–12.00
                     Jak zapobiegać pogorszeniu funkcji neuropoznawczych po radioterapii mózgu?
                     dr n. med. Katarzyna Komosińska
                     12.00–12.20
                     Radioterapia przerzutów do mózgu w dobie rozwoju leczenia celowanego molekularnie i immunoterapii — nowe wyzwanie
                     prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
                     12.20–12.40
                     Glejaki WHO G II vs WHO G III — co je odróżnia z punktu widzenia radioterapeuty?
                     prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
                     12.40–12.50
                     Dyskusja
                     12.50–13.10
                     Przerwa na kawę
                     13.10–14.00
                     Sztuczna inteligencja w onkologii
                     Przewodniczący: dr hab. n. med. Wojciech Fendler, prof. nadzw.
                      13.10–13.30
                      Metody automatycznej segmentacji guzów mózgu w obrazach rezonansu magnetycznego
                      dr inż. Franciszek Binczyk
                      13.30–13.50
                      Nauczanie głębokie jako technika zwiększania skuteczności biomarkerów molekularnych
                      lek. Konrad Stawiski
                      13.50–14.00
                      Dyskusja
                      14.00–14.20
                      Przerwa
                      14.20–15.30
                      Chłoniaki/białaczki
                      Przewodniczący: dr hab. n. med. Renata Zaucha, prof. nadzw.
                       14.20–14.40
                       Chłoniak Hodgkina — miejsce radioterapii w leczeniu pierwszej linii, w przypadkach opornych i w nawrotach
                       lek. Ewelina Łata-Woźniak
                       14.40–15.00
                       Rola radioterapii w leczeniu indolentnych chłoniaków pozawęzłowych
                       dr hab. n. med. Ewa Sierko
                       15.00–15.20
                       Trudne sytuacje kliniczne w hematoonkologii: solitary plasmocytoma, chłoniak z komórek NK/T, chłoniaki związane z implantami piersi
                       dr n. med. Anna Kowalczyk
                       15.20–15.30
                       Dyskusja
                       15.30
                       Zakończenie Zjazdu
                       15.40
                       Lunch

                       Organizator:

                       Via Medica

                       Patronat medialny:

                       tvmed

                       Partner:

                       ikamed

                       Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                       Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl