head

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC:

Uczestnicy IX Zjazdu PTRO będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2019 roku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej zjazdu, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do dnia
31 sierpnia 2019 roku.

Prace przygotowane w języku polskim powinny składać się z następujących części:

  1. Wstęp
  2. Materiał i metody
  3. Wyniki
  4. Omówienie

Ewentualne piśmiennictwo powinno zawierać maksymalnie  3 pozycje przedstawione w formie zgodnej z podaną we wskazówkach dla autorów czasopisma  Nowotwory – Journal of Oncology, dostępnych pod adresem: https://journals.viamedica.pl/biuletyn_pto

Każdego z Autorów pracy zgłasza się osobno podając jego imię, nazwisko i afiliację. Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas IX Zjazdu PTRO zostaną opublikowane w suplemencie dwumiesięcznika Nowotwory – Journal of Oncology. Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.

Pracę można zgłosić wyłącznie poprzez stronę internetową.

 

 

BEZ KATERGORII TEMATYCZNYCH

Zglos prace

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

tvmed

Partner:

ikamed

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl